18 eylül 2002 tarihinde M.E.B.'nin iznni ile faaliyete başlayan kurumumuz, sektöründe en tecrübeli kuruluşlardan biridir.   Zaman içinde kendini yeniliyerek ve daha profesyonel bir anlayışla hizmete devam etmektedir. Şehir merkezinde olmamızın, avantajlarını öğrencilerimiz ilerleyen zamanlarda daha iyi farkedeceklerdir.büyesine 2010-2011 öğretim yılında katmış olduğu kız öğrenci yurdu ile de gelişimini sürekli olarak sürdürmektedir. kız ve erkek öğrenci yurtlarımızda misafirlerimiz hem ulaşım, hem de sosyal ve kültürel yönlerden daha rahat isitfade edeceklerdir..   M.Y.O ve kampüse ulaşım problemi olmayan Sakarya Öğrenci Yurtları, yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diler.     Sakarya Öğrenci Yurtları olarak ; Milli Eğitim Temel Kanunu’nun Amaçları doğrultusunda,yurdumuzda misafir olan öğrencilerimizn etkinlik ve verimliliği sağlamak. Kaliteyi artırmak için personele yönelik inceleme,araştırma,danışmanlık ve eğitim hizmeti vererek yönetimi sürekli değerlendirmek ve geliştirme faaliyetlerini sürekli kılarak,Türk Milli Eğitiminin dolayısı ile Türk toplumunun gelişimine katkı sağlamaktır.   Hedefimiz örnek ve önder bir kurum olmaktır. Vizyonumuz Yurtlarımızda kaliteyi bir yaşam biçimi haline getirerek öğrenen ve gelişen bir birey olmak; Türkiye ‘yi Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaracak çağdaş bir kurum haline gelerek diğer öğrenci yurtları içersinde örnek ve önder kurum olmaktır.       18 eylül 2002 tarihinde M.E.B.'nin iznni ile faaliyete başlayan kurumumuz, sektöründe en tecrübeli kuruluşlardan biridir.   Zaman içinde kendini yeniliyerek ve daha profesyonel bir anlayışla hizmete devam etmektedir. Şehir merkezinde olmamızın, avantajlarını öğrencilerimiz ilerleyen zamanlarda daha iyi farkedeceklerdir.büyesine 2010-2011 öğretim yılında katmış olduğu kız öğrenci yurdu ile de gelişimini sürekli olarak sürdürmektedir. kız ve erkek öğrenci yurtlarımızda misafirlerimiz hem ulaşım, hem de sosyal ve kültürel yönlerden daha rahat isitfade edeceklerdir..   M.Y.O ve kampüse ulaşım problemi olmayan Sakarya Öğrenci Yurtları, yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diler.